Press "Enter" to skip to content

Türkçe Yaşam Öyküsü

Ertan Onur lisans derecesini Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2001 ve 2007 yıllarında almıştır. Lisansüstü çalışmaları sırasında Global Bilgi A.Ş, ve Argela Bilgi Teknolojileri A.Ş. firmalarında yazılım mühendisi ve proje lideri olarak çalışmıştır. Doktora sonrası 2007 yılında Hollanda Delft Teknik Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak kişisel ağlar, telsiz ağlar ve ağ güvenliği konularında araştırmalarda bulunmuştur. 2014 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde araştırmalarını yürütmektedir. Ertan Onur’un araştırma konuları arasında bilgisayar ağları, telsiz ağlar, tasarsız ve gezgin ağlar ve ağ güvenliği konuları vardır. 2020 yılında Fulbright araştırma bursu ile Stony Brook Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır.