Press "Enter" to skip to content

ODTÜ’lü Olmak

ODTÜ’lü olmak 

 • Atatürk’ün ideallerini yüceltmektir,
 • Nitelikli ve akılcı eğitim vermektir,
 • Özgür ve rasyonel düşünceyi desteklemektir, özgür düşünce ortamı yaratmaktır,
 • Sorgulamaktır, araştırmaktır, öğrenmektir, yaratmaktır ve üretmektir,
 • Bilgiye ve uzmanlığa saygı göstermektir,
 • Doğayı korumaktır,
 • Kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmaktır,
 • Demokratik değerleri, hukuk devletini ve laikliği özümsemektir,
 • İnsan haklarını, kadın-erkek eşitliğini ve temel özgürlükleri desteklemektir,
 • Toplumsal sorumluluklara sahip çıkmaktır,
 • Bilimin aydınlığını topluma yaymaktır,
 • Yenilikçi ve ilerici olmaktır,
 • Bilimsel düşünceyi desteklemektir,
 • Çağdaş, evrensel demokratik değerleri savunmaktır,
 • Etik değerleri ve liyakati benimsemektir,
 • Farklılıklara saygı göstermektir.

Ahmet Acar Hocamızı saygıyla anıyoruz.